VAN CONFLICT NAAR OPLOSSING

De één bespreekt graag met anderen hetgeen er speelt om op die manier inzicht in de situatie te krijgen. Een ander is meer gesloten en houdt het liever voor zichzelf.
In beide situaties in het vaak zo dat men alleen niet (meer) in gesprek gaat met diegene, waarmee het conflict zich afspeelt. De situatie is te hoog opgelopen, waardoor direct contact wordt vermeden.

Mediation biedt de effectieve manier om er samen uit te komen, omdat bij de overeengekomen oplossing met de belangen van beide partijen rekening wordt gehouden. Samen kun je daartoe komen, zonder dat dit door een derde wordt bepaald.

Vaak ziet men het als een (te) grote stap om aan tafel te gaan zitten met degene, met wie het conflict speelt. In de praktijk blijkt dat ieder uiteindelijk opgelucht is, wanneer de gesprekken tot een oplossing leiden.
Alles komt langs: pijn, verdriet, boosheid, onmacht, noem maar op. Gevolgd door echt met elkaar in gesprek gaan, te luisteren naar de ander om te weten waar het echt de ander om te doen is.
Wanneer het verleden losgelaten kan worden, is de ruimte daar om samen naar een oplossing te zoeken.

En wat volgt is de toekomst met de mogelijkheid om verder te gaan!

MfNmediator

Terug naar overzicht