Welkom bij CONVENTIA MEDIATION!

Bent u op zoek naar een mediator? Bijvoorbeeld omdat een conflict uit de hand dreigt te lopen? Komt u er met een collega, team/maatschap, manager, bestuur of familielid niet uit? Wij helpen om er samen uit te komen.

Een gemiddeld traject bestaat uit 3-6 sessies.

CONVENTIA MEDIATION heeft expertise op het gebied van mediation in de Zorg en familiemediation. Wij bieden de mogelijkheid om bestaande conflicten op te lossen, waarbij partijen samen bepalen welke afspraken gemaakt worden. Op een effectieve manier, met aandacht voor het verhaal achter de kwestie. Mediation is een laagdrempelige methode om tot elkaar te komen. Dit vindt plaats in een vertrouwelijke setting, waarbinnen met aandacht naar elkaar geluisterd kan worden. De uitkomst ligt in handen van de partijen zelf en daarnaast kan een kostbare en tijdrovende gang naar de rechter voorkomen worden. 

De mediator is de neutrale partij aan tafel, die het proces begeleidt en het benodigde platform biedt. Bij mediation is het voor het eindresultaat belangrijk dat partijen actief meewerken met als doel een gedragen en getekende overeenkomst, waarmee de toekomst positief tegemoet getreden kan worden.

Succesfactoren mediation:

  • U houdt de oplossing in eigen hand;
  • U bent bereid om met de andere partij te praten en samen een oplossing te vinden;
  • U kiest ervoor om een onafhankelijk en neutraal persoon in te schakelen.

CONVENTIA MEDIATION heeft expertise op het gebied van:

ZorgmediationFamiliemediation

Proces

Neutraal

Onpartijdig