Welkom bij CONVENTIA MEDIATION!

Dreigt een conflict uit de hand te lopen? Mogelijk speelt er iets al langer of zijn er omstandigheden, die de zaken op scherp hebben gezet. Wij helpen om er samen uit te komen.

CONVENTIA MEDIATION: expert in mediation, begeleidt tot een oplossing.

Een gemiddeld traject bestaat uit 3-6 sessies.


ARBEIDSMEDIATION IN DE ZORG | FAMILIEMEDIATION

CONVENTIA MEDIATION heeft expertise op het gebied van arbeidsmediation in de Zorg en Familiemediation. Wij bieden de mogelijkheid om bestaande conflicten op te lossen, waarbij partijen samen bepalen welke afspraken gemaakt worden. Op een effectieve manier, met aandacht voor het verhaal achter de kwestie. Mediation is een laagdrempelige methode om tot elkaar te komen. Dit vindt plaats in een vertrouwelijke setting, waarbinnen met aandacht naar elkaar geluisterd kan worden. De uitkomst ligt in handen van de partijen zelf en daarnaast kan een kostbare en tijdrovende gang naar de rechter voorkomen worden. 

De mediator is de neutrale partij aan tafel, die het proces begeleidt en het benodigde platform biedt. Bij mediation is het voor het eindresultaat belangrijk dat partijen actief meewerken met als doel een gedragen en getekende overeenkomst, waarmee de toekomst positief tegemoet getreden kan worden.

Succesfactoren mediation:

  • laagdrempelige methode om tot elkaar te komen;
  • uitkomst ligt in handen van betrokken partijen;
  • kostbare en tijdrovende gang naar de rechter kan voorkomen worden.CONVENTIA MEDIATION heeft expertise op het gebied van:


ZorgmediationFamiliemediation

Proces

Neutraal

Onpartijdig