ARBEIDSMEDIATION IN DE ZORG

Mediation met betrekking tot de samenwerking in een team, vakgroep of maatschap.

Door kennis en ervaring begrijpt CONVENTIA MEDIATION hoe conflicten in de gezondheidszorg ontstaan, in stand blijven en zich soms jarenlang voortslepen.
Er zijn binnen de zorg vele verschillende relaties en verhoudingen waarbinnen conflicten kunnen ontstaan. Daarbij valt te denken aan conflicten:

 • binnen het medisch specialistisch bedrijf;
 • binnen de maatschap;
 • tussen bestuurders en toezichthouders;
 • tussende zorginstelling en medisch specialisten of artsen in loondienst;
 • tussen zorginstelling en ondernemingsraden of cliĆ«ntenraden;
 • tussen teammanagers en medewerkers;
 • tussen medewerkers onderling.

 • Mediation:

  • laagdrempelige methode om tot elkaar te komen;
  • uitkomst ligt in handen van betrokken partijen;
  • kostbare en tijdrovende gang naar de rechter kan voorkomen worden;
  • een gemiddeld traject bestaaat uit 3-6 sessies.


  De mediator:

  • weet hoe deze patronen doorbroken en opgelost kunnen worden;
  • weet een veilige en vertrouwelijke setting te creĆ«ren;
  • houdt rekening met de context en dient de belangen van alle partijen.

  CONVENTIA MEDIATION zorgt vanuit vertrouwelijkheid en gelijkwaardigheid van de gesprekspartners om onderliggende stromen zichtbaar te maken en het gesprek daarover aan te gaan. Openheid verbetert op zijn minst de samenwerking.

  Duidelijke structuren en besturingssystemen binnen vakgroepen kunnen worden afgesproken aan het eind van een mediationtraject. Ook kunnen concrete afspraken worden gemaakt over de omgang met het bestuur van het MSB en het ziekenhuis als er kwesties zijn binnen een vakgroep.