Werkwijze

Mediation is een proces dat uit meerdere stappen bestaat. Samen doorlopen wij deze om tot het gewenste resultaat te komen.
De mediation kan in overleg in Aalsmeer of op lokatie plaatsvinden.
Naast persoonlijke mediation is het ook mogelijk deze online te voeren.

Intake 

De eerste bijeenkomst bestaat uit een kennismakingsgesprek. Wij vertellen u wat u kunt verwachten en doorlopen de mediationovereenkomst met bijbehorend MfN reglement. De strikte vertrouwelijkheid, die in de mediationovereenkomst wordt geborgd, vormt mede een basis om met onze begeleiding problemen op te lossen.

Na ondertekening van de mediationovereenkomst krijgen beide partijen de gelegenheid om hun kant van het verhaal over het conflict toe te lichten.

In de mediationovereenkomst is een aantal zaken vastgelegd:

  • Vertrouwelijkheid en geheimhouding
  • Onderwerp van het conflict
  • Uurtarief
  • U verklaart dat u actief zult meerwerken om het conflict op te lossen. De mediator verklaart dat hij of zij onpartijdig is en geen enkel belang bij de oplossing van het conflict heeft.

Mediationbijeenkomsten

Deze fase bestaat uit de mediationsessies. Veelal zijn voor een traject drie tot zes gezamenlijke gesprekken benodigd. In deze fase gaat de mediator in gesprek met partijen. Aan het eind van elke bijeenkomst vat de mediator de voortgang samen. Na een aantal gesprekken is bekend hoe de partijen tegen het conflict aankijken, wat de kern van het conflict is en welke punten voor de toekomst belangrijk zijn.

Onderhandelingsfase

In de onderhandelingsfase werken beide partijen constructief aan de oplossing van het conflict. Daarvoor worden verschillende technieken gebruikt. U toetst vervolgens zelf de haalbaarheid van de oplossing.

Vaststellingsovereenkomst

Hebben betrokken partijen een oplossing gevonden? De mediator legt dan de gemaakte afspraken vast in een overeenkomst waar elke partij zich door middel van ondertekening aan verbindt. Daarmee is het proces van mediation afgerond.

De mediation kan in Aalsmeer of op locatie plaatsvinden.

Aandachtsgebieden

Zorgmediation Familiemediation

Vrijwilligheid

Proces

Belangen