Spreken: de basis bij mediation. Met elkaar in gesprek gaan.

Met elkaar spreken is de basis, waarbij uitbreidingen van het woord 'spreken' de rode draad bij mediation vormen.

Uitspreken.
Naar elkaar uitspreken, hetgeen er speelt. Soms ligt er iets heel anders ten grondslag aan een conflict, dan men van elkaar denkt. Het is belangrijk om tot de kern te komen; uit te spreken waar het werkelijk om gaat. En bij uitspreken hoort ook: elkaar uit laten spreken. Heel belangrijk, want dit zorgt ervoor dat je kan horen en ook gehoord wordt.

Bespreken.
Waar draait het precies om? Wat is voor jou en de ander belangrijk? Door de kern van het conflict te bespreken kan aan de andere kant begrip ontstaan. Hetgeen de basis vormt om vervolgens met elkaar naar een oplossing te zoeken. Rekening houdend met elkaars belang.

Afspreken.
Wanneer de oplossing van het conflict door beide partijen gedragen wordt, zal je zaken samen gaan afspreken. Om uiteindelijk schriftelijk vast te leggen. Daarmee spreek je dan weer af de toekomst met vertrouwen tegemoet te gaan.

En de rol van Conventia hierin? Dit vertrouwelijke proces begeleiden, met oog en oor voor beide partijen. 
Zodat partijen zelf tot een oplossing van het conflict komen, waardoor de gang naar de rechter voorkomen wordt!

MfNmediatorMediator in de zorgConflict

Terug naar overzicht