Arbeidsmediation

Een arbeidsverhouding is een hiërarchische relatie: de werkgever betaalt een werknemer om afgesproken werkzaamheden te verrichten. Dit kan een bron van conflicten zijn. Bijvoorbeeld over de invulling van de werkzaamheden, de leidinggevende, werktijden, de samenwerking met collega’s of bij ziekte.

Met de Wet Verbetering Poortwachter heeft de inzet van mediation bij ziekteverzuim en re-integratie meer toegevoegde waarde gekregen. Door samen in goed overleg op zoek te gaan naar passende oplossingen is er meer draagvlak. Ook is het inzetten van een mediator een voordeliger alternatief dan de juridische weg.

De mediation kan tot doel hebben de samenwerking te herstellen of de re-integratie van de (zieke) werknemer in het arbeidsproces te bewerkstelligen.

Onze expertises binnen arbeidsmediation liggen op het gebied van samenwerkingsproblemen, arbeidsconflicten en conflicten rondom zieke werknemers.

Kortom:

  • Verstoorde arbeidsverhoudingen
  • Re-integratieproblematiek